Algemene voorwaarden Abonneren en opslaan

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw deelname aan het " Abonneren en Opslaan" Plan (SSP) op www.just-herbs.eu en gelden tussen u en Just Herbs Europe BV (“Just Herbs” of “Ons” of “Wij”). De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Just Herbs met betrekking tot de SSP. Houd er rekening mee dat uw gebruik van de Just Herbs-website ook wordt beheerst door onze Servicevoorwaarden , evenals alle andere toepasselijke voorwaarden, beperkingen en vereisten, die in elk geval van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en die allemaal zijn opgenomen in deze Voorwaarden. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Door een bestelling te plaatsen via SSP bevestigt u dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.

Details over hoe u zich kunt abonneren op onze SSP kunt u vinden op de speciale vraag- en antwoordpagina van de SSP.

Abonneren en opslaan Planvoordelen

Onze SSP biedt een korting op de op dat moment geldende aankoopprijs voor regelmatig geplande leveringen van de door de SSP beschikbare producten in onze online winkel. Onze SSP zijn alleen beschikbaar voor de geselecteerde producten. De selectie van SSP-producten kan van tijd tot tijd veranderen.

Bestelproces en productbeschikbaarheid

Zodra u zich heeft geabonneerd op reguliere leveringen voor SSP-producten, worden producten automatisch besteld en geleverd op de door u gekozen leveringsfrequentie op het moment van abonnement, zonder dat u daarvoor verdere actie hoeft te ondernemen. Sommige abonnements- en productgegevens (waaronder prijs, korting en beschikbaarheid) kunnen in de loop van de tijd veranderen. Op elke SSP-bestelling zijn de op dat moment geldende abonnements- en productgegevens van toepassing. Voordat elke SSP-bestelling naar u wordt verzonden, ontvangt u een orderbevestigingsbericht met bestelgegevens en instructies voor het annuleren of wijzigen van uw bestelling als u dat wenst ("Orderbevestiging").

Als producten in het SSP niet beschikbaar zijn op de geplande datum waarop ze naar u worden verzonden, wordt u op de hoogte gesteld van de vertraging en zullen we proberen de bestelling binnen twee weken na de oorspronkelijke verzenddatum uit te voeren. De verlenging van een abonnement wordt overgeslagen en er worden pas kosten in rekening gebracht als we het product weer op voorraad hebben. Als het product binnen die periode van twee weken beschikbaar komt, wordt het naar u verzonden zonder dat u daarvoor verdere actie hoeft te ondernemen. Vertraging als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een SSP-product heeft geen invloed op de SSP-korting die van toepassing is op eventuele andere abonnementen die u heeft of op toekomstige bestellingen voor hetzelfde abonnement.

Als we de bestelling niet binnen twee weken na de oorspronkelijke verzenddatum kunnen uitvoeren, wordt de verlenging van een abonnement overgeslagen en worden er geen kosten in rekening gebracht totdat we het product weer op voorraad hebben. In dit geval heeft u een van de volgende opties:

  • U kunt het bestaande SSP-abonnement opzeggen. Of
  • U kunt het bestaande SSP-abonnement behouden als een of meer producten niet op voorraad zijn. U ontvangt per e-mail bericht wanneer wij het product weer op voorraad hebben. wanneer we het product weer op voorraad hebben, wordt de verlenging van een abonnement automatisch in rekening gebracht (tenzij u het bestaande abonnement heeft opgezegd). En u moet de data van uw volgende leveringen online opnieuw plannen in uw SSP-account. of we kunnen het opnieuw plannen op basis van uw oorspronkelijke leveringsinterval.

Prijs, betaling en verlenging

Voor elke SSP-bestelling wordt de prijs (waar van toepassing inclusief BTW) van elk SSP-product in rekening gebracht op de dag dat uw SSP-bestelling wordt verwerkt, zoals beschreven in de Orderbevestiging, minus de toepasselijke SSP-korting.

Door een SSP-abonnement aan te schaffen, gaat u akkoord met initiële en terugkerende abonnementskosten tegen het op dat moment geldende abonnementstarief, en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle terugkerende kosten totdat u uw abonnement opzegt. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen, met inachtneming van de voorwaarden van ons annuleringsbeleid.

De SSP-korting die u ontvangt, is de korting die van toepassing is op uw SSP-producten op het moment dat uw bestelling wordt verwerkt, zoals beschreven in de Orderbevestiging. U kunt geen andere kortingscodes gebruiken in combinatie met de korting die door de SSP wordt gegenereerd, tenzij anders aangegeven door ons ondersteuningsteam.

Uw SSP-abonnement(en) loopt(en) door totdat u deze opzegt. De prijs van elke SSP-bestelling wordt in rekening gebracht via de betaalmethode die is gebruikt om uw abonnement aan te maken. Als we uw SSP-bestelling niet kunnen voltooien met de betaalmethode die u heeft gebruikt om uw abonnement aan te maken of anderszins door u aangegeven, machtigt u ons om uw abonnement bij te werken met een andere betaalmethode die wij voor u hebben geregistreerd en om die betaalmethode in rekening te brengen voor uw SSP-bestellingen.

Als we geen andere betaalmethode voor u hebben geregistreerd of als we geen betaalmethode voor u kunnen belasten voor uw SSP-bestellingen, sturen we u een e-mail met een link waarmee u uw betaalmethode veilig kunt bijwerken. Als de betaalmethode niet binnen zeven dagen na het oorspronkelijke factureringsschema wordt bijgewerkt, worden uw SSP-abonnement(en) geannuleerd.

Pauze, opzegging of wijziging van een SSP-abonnement(en)

U kunt uw abonnement(en) op elk moment wijzigen, pauzeren of opzeggen. Pauze, annulering of wijziging heeft geen invloed op SSP-bestellingen waarvoor u al een verzendbevestiging heeft ontvangen. Details over hoe u uw abonnement(en) kunt opzeggen vindt u op de speciale vraag- en antwoordpagina van SSP.

Houd er rekening mee dat een abonnement mogelijk beperkt kan worden gewijzigd/opgezegd als u een abonnement bent gestart waarvoor een bepaald aantal leveringen/betalingen of min. aantal leveringen/betalingen vereist is. maanden geabonneerd voordat u het kunt wijzigen/annuleren. Nadat u het afgesproken aantal keren/maanden heeft voldaan, kunt u uw abonnement wijzigen/opzeggen.

Als uw abonnement wordt opgezegd, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en worden alleen kosten in rekening gebracht voor SSP-bestellingen waarvoor u al een verzendbevestiging heeft ontvangen.

Als een of meer SSP-abonnementen worden opgezegd, worden alleen de SSP-bestellingen die naar u zijn verzonden in rekening gebracht en worden er geen verdere SSP-bestellingen voor dat SSP-product geplaatst. Als u om welke reden dan ook een SSP-abonnement opzegt, kunnen de kortingen die van toepassing zijn op uw resterende SSP-abonnementen afnemen.

Als u een SSP-abonnement dat u eerder hebt onderbroken of opgezegd opnieuw activeert, is de korting die van toepassing is op uw opnieuw geactiveerde abonnement mogelijk niet dezelfde korting die van kracht was vóór de pauze of annulering. De nieuwe korting wordt toegepast op uw toekomstige bestellingen van dat SSP-abonnement.

Amendementen

We kunnen deze Voorwaarden, of indien van toepassing, de voorwaarden die van toepassing zijn op SSP op elk moment wijzigen door de herziene voorwaarden op onze site te plaatsen. Als u blijft deelnemen aan SSP, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met wijzigingen in deze Voorwaarden, moet u uw SSP-abonnement(en) opzeggen.

Als een bepaling van deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die bepaling of wijziging als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. .

Overige algemene voorwaarden

Raadpleeg onze algemene voorwaarden .