Vrijwaring

Vrijwaring

Laatst bijgewerkt: 14 september 2021

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze disclaimer:

  • Bedrijf (in deze Disclaimer ook wel "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" genoemd) verwijst naar Just Herbs Europe BV, Delflandlaan 1, Amsterdam Queens Tower, 1062 EA, Amsterdam, Nederland.
  • Dienst verwijst naar de Website.
  • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, indien van toepassing.
  • Website verwijst naar Just Herbs Scotland, bereikbaar via https://just-herbs.eu/

Vrijwaring

De informatie op de Dienst is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Dienst.

In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij als gevolg van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst. of de inhoud van de Dienst. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service aan te brengen.

Het Bedrijf garandeert niet dat de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

De auteur van onze blogs is geen advocaat, medische professional, voedingsdeskundige of diëtist. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld ter vervanging van juridisch of medisch advies, of medische behandeling of diagnose. Raadpleeg uw arts als u symptomen ervaart en voordat u een kruidenproduct gebruikt of aan een nieuw gezondheidsregime begint. Als je wild knutselt of planten zoekt, doe dat dan op een ethische manier; begeleid worden door een deskundige; en heb altijd absolute zekerheid over de identificatie van planten voordat u kruiden gebruikt of consumeert. door een of meer van deze informatie te gebruiken, doet u dit op eigen risico. Er worden geen expliciete of impliciete garanties gegeven. Elke toepassing van het verstrekte materiaal is ter beoordeling van de lezer en is uitsluitend zijn of haar verantwoordelijkheid.

Disclaimer voor medische informatie

De informatie over gezondheid die door de Dienst wordt verstrekt, is niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Producten, diensten, informatie en andere inhoud die door de Dienst wordt geleverd, inclusief informatie die linkt naar websites van derden, worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt.

De door de Dienst aangeboden informatie is niet alomvattend en dekt niet alle ziekten, kwalen, lichamelijke aandoeningen of de behandeling ervan.

Individuen zijn verschillend en kunnen verschillend reageren op verschillende producten. Opmerkingen over de Dienst door werknemers of andere gebruikers zijn strikt hun eigen persoonlijke mening, gemaakt in hun eigen persoonlijke hoedanigheid en zijn geen claims van het Bedrijf, noch vertegenwoordigen zij de positie of mening van het Bedrijf.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor de informatie die door de Dienst wordt verstrekt met betrekking tot aanbevelingen met betrekking tot supplementen voor gezondheidsdoeleinden.

Het bedrijf geeft geen garantie met betrekking tot verkochte producten of diensten. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van verstrekte informatie of diensten, zelfs als het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade.

Fitness- en voedingsinformatie Disclaimer

De Dienst kan gezondheids-, fitness- en voedingsinformatie aanbieden, inclusief maar niet beperkt tot advies en aanbevelingen, die uitsluitend worden verstrekt voor algemene onderwijs- en informatiedoeleinden.

Het gebruik van de hierin opgenomen adviezen en informatie is geheel naar eigen keuze en op eigen risico. U mag niet op deze informatie vertrouwen als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling, noch vervangt deze deze. Raadpleeg altijd uw arts of zorgverlener voordat u met een voedings- of trainingsprogramma begint.

Als u ervoor kiest deze informatie te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van uw arts, gaat u ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid voor uw beslissingen te aanvaarden en gaat u ermee akkoord het bedrijf schadeloos te stellen.

Disclaimer voor externe links

De Dienst kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn met het Bedrijf.

Houd er rekening mee dat het bedrijf de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze externe websites niet garandeert.

Disclaimer voor fouten en weglatingen

De door de Dienst verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad over zaken die van belang zijn. Zelfs als het Bedrijf alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Dienst zowel actueel als accuraat is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden voorkomen in de informatie op de Dienst.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie.

Disclaimer voor redelijk gebruik

Het Bedrijf kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken waarvoor niet altijd uitdrukkelijk toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsverslaggeving, onderwijs, studiebeurzen of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een "redelijk gebruik" van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal inhoudt, zoals bepaald in sectie 107 van de Amerikaanse auteursrechtwet.

Als u auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Dienst wilt gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan redelijk gebruik, moet u toestemming verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

Uitgedrukte meningen Disclaimer

De Dienst kan standpunten en meningen bevatten die die van de auteurs zijn en die niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van een andere auteur, instantie, organisatie, werkgever of bedrijf, inclusief het Bedrijf, weerspiegelen.

Opmerkingen die door gebruikers worden gepubliceerd, vallen onder hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor eventuele smaad of rechtszaken die voortkomen uit iets dat in een opmerking is geschreven of als een direct gevolg van iets dat in een opmerking is geschreven. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor commentaar dat door gebruikers wordt gepubliceerd en behoudt zich het recht voor om commentaar om welke reden dan ook te verwijderen.

Getuigenis/recensiedisclaimer

De resultaten beschreven in de getuigenissen/recensies en elders op deze site zijn de individuele ervaringen en persoonlijke meningen van degenen die een aankoop hebben gedaan.

Individuele resultaten kunnen variëren, er wordt niet beweerd dat getuigenissen/recensies typische resultaten vertegenwoordigen. Alle getuigenissen/beoordelingen zijn afkomstig van klanten en weerspiegelen mogelijk niet de typische klantervaring, en zijn niet bedoeld om te vertegenwoordigen of te garanderen dat iemand dezelfde of vergelijkbare resultaten zal bereiken.

Alle productgetuigenissen/recensies weerspiegelen uitsluitend de standpunten en meningen van de bijdrager en niet die van Just Herbs. Just Herbs verifieert of onderschrijft geen enkele bewering in beoordelingen. Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van ziekten of gezondheidsproblemen.

Geen aansprakelijkheidsdisclaimer

De informatie over de Dienst wordt verstrekt met dien verstande dat het Bedrijf zich hierbij niet bezighoudt met het verlenen van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten. Als zodanig mag het niet worden gebruikt als vervanging voor overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere bevoegde adviseurs.

In geen geval zal het Bedrijf of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of vervolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang of gebruik of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.

Disclaimer "Gebruik op eigen risico".

Alle informatie in de Dienst wordt geleverd "zoals ze is", zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of op de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens U of iemand anders voor enige beslissing of actie die is genomen op basis van de door de Dienst verstrekte informatie, of voor gevolgschade, speciale of vergelijkbare schade, zelfs als het op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Google-taalvertalingen

DEZE DIENST KAN VERTALINGEN BEVATTEN DIE DOOR GOOGLE WORDEN AANGEBODEN. GOOGLE WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERTALINGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

De website van Just Herbs Europe is voor uw gemak vertaald met behulp van vertaalsoftware van Google Translate. Er zijn redelijke inspanningen gedaan om een ​​nauwkeurige vertaling te leveren, maar geen enkele geautomatiseerde vertaling is perfect en is ook niet bedoeld om menselijke vertalers te vervangen. Vertalingen worden geleverd als een service aan gebruikers van de website van Just Herbs Europe, en worden geleverd "zoals ze zijn". Er wordt geen enkele garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of juistheid van vertalingen gemaakt vanuit het Engels naar een andere taal. Sommige inhoud (zoals afbeeldingen, video's, Flash, enz.) wordt mogelijk niet nauwkeurig vertaald vanwege de beperkingen van de vertaalsoftware.

De officiële tekst is de Engelse versie van de website. Eventuele discrepanties of verschillen die in de vertaling ontstaan, zijn niet bindend en hebben geen juridisch gevolg voor nalevings- of handhavingsdoeleinden. Als er vragen rijzen over de juistheid van de informatie op de vertaalde website, raadpleeg dan de Engelse versie van de website, die de officiële versie is.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen:

  • Per e-mail: mailorder@just-herbs.eu