Onwettig of verboden gebruik

U mag deze site niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of op enige wijze verboden is onder deze algemene voorwaarden. U mag deze site op geen enkele manier gebruiken die Just Herbs Ltd of andere partijen kan schaden of de functionaliteit van de site of het gebruik ervan door anderen negatief kan beïnvloeden. U mag van of via deze site geen informatie proberen of verkrijgen die niet reeds en opzettelijk op of via deze site beschikbaar is gesteld.