Algemene voorwaarden van het Just Herbs verwijzingsprogramma


Just Herbs Europe B.V. ("JH" of "Wij") biedt merksupporters ("Verwijzer" of "U") de mogelijkheid om deel te nemen aan het verwijzingsprogramma (het "Programma"). Wij behouden ons het recht voor om het Programma op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of te beëindigen. Het programma wordt beheerd door JH.

Verwijzers zijn door deelname aan het Programma gebonden aan deze Algemene Voorwaarden. Door deel te nemen aan het Programma gaan Verwijzers ermee akkoord het Programma te gebruiken op de manier zoals aangegeven in deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden in hun geheel, bent u niet bevoegd om u te registreren als Verwijzer of om op enige andere wijze deel te nemen aan het Programma. Verwijzers mogen niet deelnemen aan het Programma als dit verboden zou zijn door toepasselijke wet- of regelgeving.

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en/of de methoden waarmee beloningen worden verdiend op elk moment te wijzigen of aan te passen. Wij behouden ons het recht voor om Verwijzers op elk moment en naar eigen goeddunken te diskwalificeren van deelname aan het Programma, inclusief maar niet beperkt tot als hij/zij niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden of anderszins niet voldoet aan toepasselijke wetten (inclusief, zonder enige beperking, door het nalaten om openbaarmakingen op te nemen zoals vereist door de overheid of anderszins vereist door JH).

1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt.

Verwijzingskortingscode betekent de speciale code die door Just Herbs is aangemaakt voor doorverwezen mensen, indien van toepassing.

Product betekent de producten van Just Herbs die te koop zijn op www.just-herbs.eu .

Verwijzer (Zorgaanbieder): een zorgverlener die (verwijst) naar zijn/haar cliënten. Een verwijzer moet ouder zijn dan 18 jaar en woonachtig zijn op het Europese continent.

Doorverwezen persoon (klant ) is iemand die door iemand anders (verwijzer) voor een programma is doorverwezen of uitgenodigd. Een doorverwezen persoon is elke persoon ouder dan 18 jaar, woonachtig op het Europese continent.

Verwijzingsvoorwaarden betekent deze Algemene Voorwaarden, inclusief updates, wijzigingen en mogelijke bijlagen, gepubliceerd op de Just Herbs-website.

Wij (“onze”, “ons”, “Just Herbs”) betekent Just Herbs Europe BV, een Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan Delflandlaan 1, Amsterdam Queens Tower, 1062 EA, Amsterdam, in Nederland, bedrijfsregistratienummer KVK 85394440, BTW-nummer NL863608802B01.

Webshop betekent onze online winkelsectie waar u informatie over onze producten kunt verkrijgen en deze kunt kopen: www.just-herbs.eu

Onder Website wordt verstaan ​​onze website: www.just-herbs.eu

U (“Uw”, “Uw”) betekent de Verwijzer.

1.2. Termen met een hoofdletter die hier niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden van Just Herbs, zoals gepubliceerd op onze webpagina.

2. Toepassingsgebied

2.1. Met het Just Herbs Verwijzingsprogramma kan een verwijzer een cliënt ('Verwezen Persoon') kennis laten maken met Just Herbs.

2.2 Door deel te nemen of te proberen deel te nemen aan het Verwijzingsprogramma:

U accepteert en gaat ermee akkoord dat u, als verwijzer, gebonden bent aan deze verwijzingsvoorwaarden; En

U erkent dat u de informatie over het privacybeleid van Just Herbs hebt gelezen en begrepen.

3. Registratie

3.1. Om deel te nemen aan het programma, gaat u naar onze online aanmeldingssite, het aanvraagformulier voor het verwijzingsprogramma , om een ​​aanvraag voor het verwijzingsprogramma in te vullen. De site is beveiligd met een wachtwoord. Neem daarom contact op met ons ondersteuningsteam om een ​​wachtwoord te verkrijgen. Uw aanvraag wordt beoordeeld en wij behouden ons het recht voor om aanvragen te weigeren die niet aan onze standaard voldoen. Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u binnen 5 werkdagen vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend een bevestigingsmail.

3.2. Zodra uw aanvraag voor het Verwijzingsprogramma door ons is goedgekeurd, kunt u beginnen met het voorstellen van uw klanten aan ons. Om de doorverwezen persoon (klant) in het programma te registreren, gaat u naar ons online verwijzingsregister en volgt u de instructies op het scherm om uw klanten naar het programma te verwijzen door hun contactgegevens in de relevante velden in te voeren.

3.3. Personen die via de Verwijzer een verwijzing ontvangen, zijn 'Klanten' (of afzonderlijk een 'Klant'). Een "in aanmerking komende" verwijzer die volledig voldoet aan deze Algemene Voorwaarden kan "Verwijzingsvergoeding(en)" ontvangen voor "Gekwalificeerde verwijzing" (alle termen tussen aanhalingstekens moeten worden begrepen zoals hieronder gedefinieerd).

3.4. door Verwezen Persoon in het Programma te registreren, moet een Verwijzer vooraf toestemming verkrijgen om zijn of haar contactgegevens te verstrekken.

3.5. Er is geen limiet aan het aantal keren dat de verwijzer het verwijzingsproces kan herhalen via ons online verwijzingsregister . Bij elke succesvolle verwijzing sturen we een uitnodigingsmail naar de doorverwezen persoon om de verwijzingskortingscode met een afgesproken kortingspercentage te verstrekken.

4. Geschikte verwijzer

4.1. Om 'in aanmerking te komen' moet een verwijzer:

4.2. Werk in de gezondheidszorg en bied gezondheidszorgdiensten. Dwz kruidendokter, therapeut enz.

4.3. Wees een legale inwoner van de EU.

4.4. Minimaal 18 jaar oud zijn.

5. Gekwalificeerde verwijzing

5.1. Een ‘gekwalificeerde verwijzing’ betekent dat aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

5.2. De doorverwezen persoon moet een nieuwe klant zijn die nog nooit zijn contactgegevens bij Just Herbs heeft geregistreerd, inclusief e-mailadres en telefoonnummer.

5.3. De doorverwezen persoon heeft niet eerder een aankoop gedaan in onze online winkel onder een e-mailadres of alias;

5.4. De doorverwezen persoon is een legale inwoner van de EU en minimaal 18 jaar oud.

6. Verwijzingskosten

6.1 Wij betalen u (verwijzer) een verwijzingsvergoeding als beloning. Een verwijzingsvergoeding is een percentage (%) van de gekwalificeerde verkoopwaarden die we aan de verwijzer betalen.

6.2. De gekwalificeerde verkoopwaarde is de verkoopwaarde exclusief eventuele belastingen/btw, restitutie, verzending, verwerking, klantretouren, cadeauverpakking of eventuele niet-productgebonden toevoegingen. En de gekwalificeerde verkoopwaarde moet worden gegenereerd door de doorverwezen persoon en de doorverwezen persoon moet onze producten kopen met behulp van uw verwijzingskortingscode in onze webshop. Als de doorverwezen persoon onze producten in onze webshop koopt zonder gebruik te maken van uw verwijzingskortingscode of andere kortingscodes (bijvoorbeeld onze seizoenspromotiekortingscode, de kortingscode van iemand anders), kan de verkoopwaarde van deze aankoop niet worden gekwalificeerd als de gekwalificeerde verkoopwaarden.

6.3. De verwijzingskosten worden elk kwartaal berekend; Jaarlijks januari-maart, april-juni, juli-september en oktober-december.

6.4. U wordt ongeveer 30-45 dagen na het einde van elke kwartaalperiode betaald. Als een product dat een verwijzingsvergoeding heeft gegenereerd door de klant wordt geretourneerd en/of eventuele aanpassingen nodig zijn, zullen we de overeenkomstige vergoeding aftrekken van uw volgende kwartaalbetaling. Indien er geen nabetaling plaatsvindt, behouden wij ons het recht voor om u aan het einde van het volgende kwartaal een factuur voor het honorarium te sturen.

6.5. U ontvangt alleen een betaling als uw opgebouwde verwijzingsvergoeding € 100 of meer bedraagt ​​in de periode van onze vaste kwartaalbasis. Let op: Als uw opgebouwde commissies in totaal minder dan € 100 bedragen, ontvangt u geen betaling.

6.6. Om de verwijzingsvergoeding te kunnen ontvangen, moeten we over uw geldige gegevens beschikken, waaronder uw naam, bedrijfsnaam (indien van toepassing), adres en toepasselijk belastingnummer. U moet er ook voor zorgen dat u wettelijk een verwijzingsvergoeding mag ontvangen door uw cliënten/patiënten door te verwijzen.

6.7. De verwijzingskosten kunnen in bepaalde landen belastbaar inkomen zijn. U bent verantwoordelijk voor het naleven van uw lokale belastingregelgeving en raadpleegt u dit bij uw plaatselijke belastingspecialist.

6.8. Bij bepaalde zorgaanbieders kunnen wij geen Verwijsvergoeding betalen aan de Verwijzer. In dit geval kunnen wij alleen een kortingscode aan de doorverwezen persoon verstrekken. Bent u een bepaalde zorgaanbieder die geen Verwijsvergoeding mag ontvangen, dan dient u er bij registratie voor te kiezen om alleen een kortingscode aan uw Verwezen Persoon te geven. Het is uw verantwoordelijkheid dat u de wettelijke vereisten in uw land controleert. Als uw professionele/zakelijke status is veranderd en het illegaal wordt om een ​​verwijzingsvergoeding te ontvangen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen en geen enkele betaling van ons ontvangen.

7. Een percentage van het verwijzingstarief en de verwijzingskortingscode

7.1. Just Herbs biedt een percentage van de verwijzingsvergoeding tot 40%, inclusief een verwijzingskortingscode van 10% voor de verwezen persoon. Op het moment van registratie is de Verwijzer verplicht Just Herbs te verstrekken; een percentage van de verwijzingsvergoeding voor de verwijzer, en een percentage van de verwijzingskortingscode voor de verwezen persoon. De verwijzingskortingscode moet minimaal 10% bedragen.

D.w.z:

Verwijzingsvergoeding van 30% voor de verwijzer, en een verwijzingskortingscode van 10% voor de verwezen persoon; of

Verwijzingstarief van 10% voor de verwijzer, en verwijzingskortingscode van 30% voor de verwezen persoon

7.2. U kunt ervoor kiezen om helemaal geen verwijzingskosten te ontvangen, wat betekent dat de verwijzer een betaling van nul 0 ontvangt. Momenteel is het hoogste percentage dat we aanbieden voor de verwijzingskortingscode 40%. Dit percentage kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

7.3. Een percentage van het verwijzingstarief en de verwijzingskortingscode kunnen niet worden gewijzigd.

8. Gebruik van de kortingscode

8.1 De Kortingscode kan alleen worden ingewisseld in de Just Herbs Webshop.

8.2 Just Herbs verstrekt de korting alleen in elektronische vorm door middel van een Kortingscode.

8.3 De Kortingscode kan niet worden gebruikt in combinatie met andere verkoopacties of programma's.

8.3 De korting wordt uitsluitend in Euro (€) aangeboden.

8.4 In geen geval kan een van deze kortingscodes worden ingewisseld voor de geldwaarde van de Kortingscode.

8.5 Bij aankoop van het Product met de Doorverwezen Persoon Kortingscode zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

9. Privacy en gegevensbescherming

9.1 Alle persoonlijke gegevens die in verband met het Verwijzingsprogramma worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid . Het is belangrijk dat u deze informatie zorgvuldig leest en begrijpt.

9.2 Alle door ons verzamelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt en verwerkt binnen het kader van de huidige Nederlandse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met ons gegevensbeschermings- en privacybeleid.

10. Recht op beëindiging

10.1. Recht op opzegging door Just Herbs

10.1.1. Just Herbs kan het Verwijzingsprogramma of de mogelijkheid van een persoon om deel te nemen op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

10.1.2. Just Herbs behoudt zich het recht voor om accounts op te schorten, de verwijzingskortingscode te annuleren of een transactie te weigeren als wij enige activiteit opmerken, wij van mening zijn dat dit frauduleus, ongepast of onwettig is of als wij reden hebben om aan te nemen dat u deze verwijzingsvoorwaarden schendt.

10.1.3. Just Herbs behoudt zich het recht voor om alle verwijzingsactiviteiten te beoordelen en te onderzoeken en om accounts op te schorten of verwijzingen te wijzigen als dit eerlijk en passend wordt geacht.

10.2. Recht op opzegging door verwijzer

10.2.1. Kennisgeving van de verwijzer over beëindiging van het programma: In het geval dat een verwijzer besluit het Just Herbs-verwijzingsprogramma te verlaten, moet hij Just Herbs schriftelijk op de hoogte stellen van zijn voornemen om zijn deelname aan het programma te beëindigen. In de kennisgeving moet duidelijk hun besluit worden vermeld om het programma te verlaten, met de einddatum, en relevante contactgegevens voor verdere communicatie.

10.2.2. Betaling van de geaccumuleerde verwijzingsvergoeding als laatste betaling: U ontvangt uw laatste betaling alleen als uw gecumuleerde verwijzingsvergoeding € 100 of meer bedraagt ​​in de periode tussen de eerste datum van de kwartaalperiode van de beëindigingsdatum en de beëindigingsdatum. Let op: Als uw opgebouwde commissies in totaal minder dan € 100 bedragen, ontvangt u geen betaling. De betaling kan worden berekend tijdens de volgende boekhoudperiode, afhankelijk van het moment waarop de verwijzer zijn deelname annuleert.

10.2.3. Rechten van doorverwezen klanten: Doorverwezen klanten, ook bekend als klanten, behouden het recht om de verstrekte kortingscode te gebruiken die aan het verwijzingsprogramma is gekoppeld. Het verlaten van het programma door de Verwijzer heeft geen enkele boete of impact op de mogelijkheid van de Doorverwezen Klanten om de kortingscode te gebruiken.

10.2.4. Beëindiging van verwijzingskosten: Bij het verlaten van het programma zal Just Herbs de betaling van eventuele verwijzingskosten aan verwijzers staken die hun deelname aan het programma hebben beëindigd. Verwijzers komen niet langer in aanmerking voor verdere verwijzingsvergoedingen of beloningen die aan het programma zijn gekoppeld.

11. Deelbaarheid

11.1 In het geval dat een bepaling van deze Verwijzingsvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw ernaar streven het ongeldige of niet-afdwingbare artikel te wijzigen of overeenstemming te bereiken over een nieuw artikel dat wel geldig en afdwingbaar is.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Door deel te nemen aan het Programma gaan Verwijzers akkoord met:

12.1.1. Gebonden zijn aan deze Algemene Voorwaarden, de beslissingen van Just Herbs en haar aangewezen personen, en het Privacybeleid van Just Herbs;

12.1.2. JUST HERBS, haar moederbedrijven, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, samen met hun respectieve werknemers, directeuren, functionarissen, licentiehouders, licentiegevers, aandeelhouders, advocaten en agenten, inclusief maar niet beperkt tot hun respectieve reclame- en promotie-entiteiten en elke persoon of entiteit die betrokken is bij de productie, werking of het beheer van het Programma (gezamenlijk de "Vrijgestelde Partijen"), tegen alle claims, acties, eisen, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven veroorzaakt door, voortvloeiend uit , in verband met of gerelateerd aan de deelname van Verwijzers aan het Programma (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van eigendommen, schade, persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt aan (een) perso(o)n(en) en/of de toekenning, ontvangst en/of gebruik of misbruik van het Programma of een Beloning); En

12.2. JUST HERBS is niet aansprakelijk voor:

12.2.1.Late, verloren, vertraagde, gestolen, verkeerd geadresseerde, onvolledige, onleesbare, onnauwkeurige, onbetrouwbare, onleesbare of onbegrijpelijke inzendingen, mededelingen of beëdigde verklaringen, ongeacht de wijze van verzending.

12.2.2.Telefoonsysteem, telefoon- of computerhardware, software of andere technische of computerstoringen, verloren verbindingen, verbroken verbindingen, vertragingen of transmissiefouten;

12.2.3. Gegevenscorruptie, diefstal, vernietiging, ongeoorloofde toegang tot of wijziging van toegang of ander materiaal;

12.2.4. Eventuele druk-, typografische, administratieve of technologische fouten op websites of materialen die verband houden met het verwijzingsprogramma; of

12.2.5. Claims, eisen en schadevergoedingen in geschillen tussen verwijzers of tussen verwijzers en vrienden; of

12.2.6. Enig ander letsel, verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de aanvaarding, het bezit of het gebruik van een beloning, of uit deelname aan het Programma, die op het relevante moment redelijkerwijs niet te voorzien waren voor JUST HERBS.

12.3. JUST HERBS wijst elke aansprakelijkheid af voor schade aan een computersysteem als gevolg van deelname aan, toegang tot of downloaden van informatie in verband met het Programma, en behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het Programma te annuleren, wijzigen of op te schorten als een virus, bug computerproblemen, ongeoorloofde tussenkomst of andere oorzaken buiten de macht van JUST HERBS kunnen het beheer, de veiligheid of de goede werking van het Programma aantasten.

12.4. JUST HERBS is niet aansprakelijk jegens een Verwijzer voor het niet verstrekken van een Beloning of een deel daarvan, als gevolg van overmacht, enige handeling(en), regelgeving(en), bestelling(en) of verzoek(en) van enige overheids- of quasi-overheidsinstantie (ongeacht of de actie(s), regelgeving(en), bevel(s) of verzoek(en) ongeldig blijken te zijn), defecte apparatuur, dreigende terroristische daden, terroristische daden, luchtaanvallen, stroomuitval, daad van een publieke vijand, aardbeving, tornado, tsunami, oorlog (verklaard of niet verklaard), brand, overstroming, epidemie, explosie, ongewoon zwaar weer, orkaan, embargo, arbeidsconflict of staking (legaal of illegaal), arbeid of materiaal tekort, transportonderbreking van welke aard dan ook, vertraging van de werkzaamheden, burgerlijke onrust, opstand, oproer of enige andere soortgelijke of ongelijksoortige oorzaak buiten de controle van de vrijgelaten partijen.

12.5. JUST HERBS behoudt zich het recht voor om het Programma te annuleren of op te schorten als JUST HERBS, naar eigen goeddunken, vaststelt dat het beheer, de veiligheid of de eerlijkheid van het Programma op enigerlei wijze in gevaar is gebracht.

12.6. Afwijzing van garanties

VERWIJZERS BEGRIJPEN EN GAAN ERMEE AKKOORD DAT: (A) UW GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA OP EIGEN RISICO IS; HET PROGRAMMA WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS EN JUST HERBS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN (GEZAMENLIJK "BELOFTEN") VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET DOOR STATUUT, GEMEENSCHAPPELIJK RECHT OF DOUANE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA WORDEN AANGEBODEN, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK; (B) JUST HERBS GEEFT EN GEEFT GEEN GARANTIE DAT (i) HET PROGRAMMA AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN OF ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (ii) DE RESULTATEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (iii) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U VIA HET PROGRAMMA VERKRIJGT, AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, EN (iv) EVENTUELE FOUTEN IN DE DIENST ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; EN (C) ELK MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA IS TOEGANG TOT JE EIGEN DISCRETIE EN RISICO, EN U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF MOBIEL APPARAAT OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT DE DOWNLOAD OF GEBRUIK VAN DERGELIJK MATERIAAL. Lees ook ons ​​disclaimerbeleid .

12.7. Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling

12.7.1. VERWIJZERS BEGRIJPEN EN GAAN ERMEE AKKOORD DAT JUST HERBS (MET INBEGRIP VAN ALLE VERKOPERS EN DIENSTVERLENERS DIE GEASSOCIEERD ZIJN MET OF HELPEN BIJ HET AANBIEDEN VAN HET PROGRAMMA) NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN ALLEEN HERBS OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOORTVLOEIEND UIT: (i) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN; (ii) DE KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT VERKREGEN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF TRANSACTIES AANGEBODEN VIA, UIT OF ALS GEVOLG VAN HET PROGRAMMA; (iii) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN ENIGE DERDE PARTIJ OP OF VIA HET PROGRAMMA; OF (v) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DIENOVEREENKOMST ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN IN DEZE PARAGRAAF MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

12.7.2. VOOR ZOVER MOGELIJK DOOR DE WET, IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN JUST HERBS (MET INBEGRIP VAN ALLE VERKOPERS EN DIENSTVERLENERS) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET PROGRAMMA, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE ACTIE (ALS CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIEBREUK OF ANDERSZINS) , ZAL NIET MEER DAN € 100 EURO BEDRAGEN.

12.7.3. VERWIJZERS MOETEN HET PROGRAMMA OP EIGEN RISICO GEBRUIKEN.

13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

13.1 Just Herbs behoudt zich het recht voor om deze Verwijzingsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door een gewijzigde versie op de website van Just Herbs te publiceren.

13.2 U bent vrij om te beslissen of u een herziene versie van deze Verwijzingsvoorwaarden al dan niet accepteert. Als u niet akkoord gaat met een herziene versie van deze verwijzingsvoorwaarden, bestaat uw enige mogelijkheid erin uw deelname aan het verwijzingsprogramma stop te zetten.

13.3 Tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld, is deelname aan het verwijzingsprogramma onderworpen aan, en vormt dit uw aanvaarding van, de versie van deze verwijzingsvoorwaarden die van kracht was op het moment van uw deelname aan het verwijzingsprogramma.

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1 Op alle met Just Herbs gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Elk geschil tussen u en Just Herbs met betrekking tot de overeenkomst, inclusief de uitleg en de omvang van deze Algemene Voorwaarden, zal worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.